mars 4, 2021

Behöver du spola ditt avlopp?

Av Bananen

Det är precis vad det låter när man beställer en rörspolning.
Man för in en slang från en tankbil in i avloppet och spolar rent rören med relativt högt tryck med rikliga mängder vatten.
En tankbil rymmer cirka 1000 liter vatten som räcker gott och väl till flera avlopp och där det behövs så kan man slå igång värme som värmer upp vattnet som sprutas ut till kokpunkten.
Fett är oftast den vanligaste anledningen till att det blir stopp i avlopp där det härdat när det kallnat.

Det är rekommenderat att man undviker att spola ner saker som kan orsaka stopp som kräver att man behöver spolning avlopp.
Saker som man inte ska spola ner i onödan är fett, hår och andra saker som inte löses upp i vatten.
Disken och stekpannan ska torkas av och matrester ska skrapas av i hushållssoporna istället för att spolas ner i avloppet.

Fettet härdar när det färdas ut till lite kallare rör en bit ifrån bostaden så ibland kan det hjälpa att isolera avloppsrör för att undvika att större mängder fastnar och orsakar mer stopp på vintern.
Att isolera avloppsrör gör man lättast via relining där man bygger upp ett lager på insidan som både gör avloppsröret slätare, täcker skador och sprickor samt isolerar.
Ett slätare avloppsrör tillåter att det man spolar ut färdas fram lättare med avloppsvattnet utan att fastna så lätt.

Äldre avloppsrör är ofta lite ojämna och har inte lika bra stigning som moderna på grund av att dom ska spolas med en större vattenmängd
Moderna toaletter spolar inte ut lika mycket vatten som föregångarna vilket kan innebära problem på äldre avloppssystem om man inte spolar ett flertal gånger extra.
Om man inte spolar med tillräcklig mängd vatten så finns det en risk att det man spolar ut fastnar på vägen och hinner torka fast innan det spolas nästa gång.