oktober 23, 2020

Tips på hur du använder en åkgräsklippare

Av Bananen

Gräsklippare som man kan sitta på har funnits i många år.
Det är fördelaktigt att nyttja sig av en sådan om man har stora grönområden som behöver klippas. Spelar ingen roll om man har en Ransomes gräsklippare eller en Ferrari GTS för man måste ändå tänka på säkerheten.

Det har genom tiderna inträffat en hel del allvarliga olyckor och även dödsfall som med tiden har minskat genom smarta lösningar.

Trots att olyckorna har minskat så finns det saker att känna till för att arbeta säkert. Man ska undvika att köra i branta slänter och se till så att föremål som stenar och annat plockas bort. Man vill inte skjuta en sten mot förbipasserande människor eller bilar. Därför ska man undvika områden där det rör sig mycket folk eller vänta tills det är fritt.

Den egna säkerheten är viktig då man aldrig ska glömma skyddskor och hörselskydd. Använder du skyddsbåge så ska du inte använda bälte om maskinen tippar. Se till att känna till din maskin och läs instruktionsboken.

Kännedom om området som ska klippas är viktigt så man undviker farliga slänter. Vissa företag har kartor med rödmarkerade områden som ska undvikas som är farliga. Om lutningen är mer än 10-15 grader så finns det en risk att en maskin kan vältas. Då spelar det inte någon roll om det är en Stiga eller Ferrari gräsklippare.