maj 18, 2021

10 värdefulla tips när du ska välja takläggare

Av Bananen

Ingen egendom är viktigare än ditt hem. Och taket är hemmets största skydd. Därför är det så oerhört viktigt att allt blir rätt när det gäller takläggning. Men också svårt att välja. Vi ger dig tio värdefulla tips på vägen, och ett extra lite längre på slutet.

  1. Börja leta i god tid. En bra firma kan ha långa väntetider.
  2. Fråga runt i ditt område. Har någon nyligen bytt tak och är hen nöjd?
  3. Be om referenser. Förlita dig inte på företagets hemsida.
  4. Jämför offerter. Stora avvikelser i arbetstid och priser tyder på att något inte stämmer.
  5. Ställ kontrollfrågor. Om något svar avviker från det förväntade, se till att du får en bra motivering.
  6. Kontrollera ekonomin. Det värsta som kan hända är att taket inte håller och byggfirman gått i konkurs.
  7. Tydliga arbetsbeskrivningar. Ingår verkligen alla kostnader?
  8. Kontrollera säkerheten. Du som äger fastigheten och anställer hantverkare är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Se till att byggfirman tar säkerheten på allvar.
  9. Be om instruktioner. Hur underhåller du ditt nya tak bäst?
  10. Personkemi och kommunikation. Kommunikation är A & O för ett lyckat samarbete.

Genom att följa tipsen ovan gör du ditt val lite enklare.

Takläggare Stockholm

I Stockholm finns för det första nästan för många entreprenörer att välja mellan. För det andra hör takarbete i princip till sådant alla utbildade byggare ska kunna en hel del om. Men byggfirman kan faktiskt behöva flera kompetenser. Se därför till att de har de experter som krävs i sitt företag.

Takläggare Stockholm runt konkurrerar om dig som kund eftersom det här är ett stort och värdefullt arbete. Du behöver alltså inte begränsa dig till ditt eget område. Men däremot är det lättare om du väljer bland sådana som du vet att har arbetat på liknande fastigheter. Om du bor i ett typiskt villaområde med hus som främst är byggda under ett visst årtionde, kanske någon riktigt lokal firma specialiserat sig på just sådana tak.

När du valt takläggare

Efter att du har valt en takläggare du litar på ska ni skriva ett avtal. Om du vill att byggfirman tar hela ansvaret, jobbar de på totalentreprenad? Har de alla de certifikat som eventuellt krävs för att utföra arbetet? Du vill kanske också veta hur många projekt de har på gång samtidigt, så att du exempelvis kan förutse hur lätt eller svårt det kommer att vara att få tag på någon ansvarig ifall det uppstår frågor.

Vidare behöver du ha en plan tillsammans med firman du valt för vad du gör om något går fel. Även om du själv har beställt materialet så bör takläggare också granska att det inte finns tydliga brister. Om någon del av materialet går sönder eller tar skada under arbetet, vill du veta på förhand vem som betalar. Dessutom behöver ni en plan för vad som händer ifall byggfirman inte hinner få jobbet klart inom utsatt tid. Vad händer till exempel om byggchefen insjuknar eller företaget tagit på sig för många projekt på en gång? Letar du efter en takläggare upplands väsby kan det löna sig att bredda sin sökning över hela stockholm.

Garanti takläggning

En sista viktig fråga gäller garantin. Då ett tak vanligen ska hålla riktigt länge, så bör också garantin för arbetet göra det. En takläggare som är trygg i sin och sina kollegors kompetens kommer att erbjuda en lång garanti utan att du ens efterfrågar den. Garantin ska också finnas med i avtalet, där du självklart läser igenom också det finstilta och eventuella klausuler.

Du som husägare förväntas förstås sköta om underhållet av taket på rätt sätt. Men om det uppstår oväntade problem trots rätt underhåll ska byggfirman gå att nå för att lösa situationen. Katastroftänk är sällan till nytta, men i de här situationerna gäller det att vara förutseende och skriva upp tänkbara scenarier och hur ni löser dem.